Historia


Piktogram

Powiat Wieruszowski powstał już w 1816 roku. Status powiatu trwał przez kilkadziesiąt lat. W 1956 roku utworzono Powiat Wieruszowski z zachodnich części powiatu wieluńskiego, włączając do niego położone nad rzeką Prosną dwie gromady z powiatu kępińskiego w województwie poznańskim. Obejmował on 16 gromad.

Na dzień 31.12.1964 r. powierzchnia powiatu Wieruszowskiego wynosiła 477 km2. Obszar ten zamieszkiwany był przez 33900 mieszkańców (na 1 km2 przypadało 71 osób).

Powierzchnia przeciętnego gospodarstwa indywidualnego w 1960 r. wynosiła 4,4 ha (użytkowana rolniczo - 3,8 ha). Użytki rolne stanowiły 65,7% ogółu powierzchni powiatu, w tym grunty orne stanowiły 50,9%, sady 0,3%, łąki i pastwiska 14,5%.

Podobnie jak w całym regionie łódzkim tak i w powiecie dominowały uprawy zbożowe. Podstawową uprawą było żyto. Obok żyta należy wymienić również ziemniaki. W dawnym powiecie wieruszowskim istniało jedno Państwowe Gospodarstwo Rolne (PGR). Pod względem stopnia lesistości powiat Wieruszowski zajmował drugie miejsce wśród powiatów dawnego województwa łódzkiego.

W regionie łódzkim koncentrowała się znaczna część przemysłu włókienniczego. W całym regionie województwa znajdowały się małe wytwórnie spółdzielcze. Również na terenie powiatu Wieruszowskiego znajdowały się spółdzielcze zakłady jedwabnicze. W początku lat 60 w Wieruszowie wybudowano Zakład Odzieżowy należący do firmy "Wólczanka", który to rozpoczął produkcję w 1964 r.

Od 1 czerwca 1975 r. do 31 grudnia 1998 r. Polska podzielona była na 49 województw, powiaty natomiast uległy likwidacji. Z dniem 1 stycznia 1999 r. przywrócono podział na powiaty oraz podzielono kraj na 16 województw. Siedzibą powiatu został Wieruszów. Powiat objął sześć gmin byłego województwa kaliskiego i jedną gminę byłego województwa sieradzkiego. W latach 1999 - 2002 Starostą Powiatu Wieruszowskiego był Pan Józef Wróbel, w latach 2002 - 2022 Starostą Powiatu Wieruszowskiego był Pan Andrzej Szymanek. Obecnie Starostą jest Pan Stefan Pietras.

Informacja wytworzona przez:
Administrator Systemu , w dniu:  28‑06‑2005 14:06:28
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Paweł Sztoch
email: admin@finn.pl tel.:(42) 684-98-91 fax: (42) 684-98-92
, w dniu:  28‑06‑2005 14:06:28
Data ostatniej aktualizacji:
17‑05‑2024 11:50:57
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie