Statystyki


Tytuł Autor Ilość
Starostwo Powiatowe - informacje ogólne Michał Dymala 48105
Władze Powiatu Michał Dymala 46429
Pełnienie nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania pn. przebudowa dróg powiatowych: nr 4714 E Wieruszów - Klatka, 4714 E ul. Bolesławiecka, nr 4733 E ul. Wieluńska ... Michał Dymala 45244
Przebudowa dróg powiatowych: nr 4714 E Wieruszów - Klatka, nr 4714 E ul. Bolesławiecka, nr 4733 E ul. Wieluńska ... Michał Dymala 43972
Ogłoszenie o przetargu na nieruchomość położoną w Wieruszowie działka nr 1504/7 Justyna Konieczna 43482
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 1.707.701 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek Justyna Konieczna 42822
Rada Powiatu Michał Dymala 42063
Komisja Rewizyjna Michał Dymala 39168
Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych na działce 772/4 w obrębie wsi Walichnowy, dł. 450m Justyna Konieczna 38662
Pełnienie nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania pn. przebudowa dróg powiatowych: nr 4714 E Wieruszów - Klatka, nr 4714 E ul. Bolesławiecka, nr 4733 E ul. Wieluńska ... Michał Dymala 37947
Budżet Powiatu 2018,opinie RIO Michał Dymala 36854
Dostawa artykułów biurowych dla Starostwa Powiatowego w Wieruszowie Justyna Konieczna 36409
Termomodernizacja budynku szkolnego przy ul. Waryńskiego 14 w Wieruszowie - etap I - remont pokrycia i ocieplenie dachu Justyna Konieczna 36408
Modernizacja ewidencji gruntów i budynków prowadzonej dla obrębu Parcice, pow. wieruszowski, woj. łódzkie Justyna Konieczna 34225
Wykonywanie bankowej obsługi budżetu powiatu wieruszowskiego i jednostek organizacyjnych powiatu Justyna Konieczna 33059