Statystyki


Tytuł Autor Ilość
Starostwo Powiatowe-informacje ogólne Michał Dymala 45723
Władze Powiatu Michał Dymala 45269
Pełnienie nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania pn. przebudowa dróg powiatowych: nr 4714 E Wieruszów - Klatka, 4714 E ul. Bolesławiecka, nr 4733 E ul. Wieluńska ... Michał Dymala 45171
Przebudowa dróg powiatowych: nr 4714 E Wieruszów - Klatka, nr 4714 E ul. Bolesławiecka, nr 4733 E ul. Wieluńska ... Michał Dymala 43786
Ogłoszenie o przetargu na nieruchomość położoną w Wieruszowie działka nr 1504/7 Justyna Konieczna 43344
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 1.707.701 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek Justyna Konieczna 42698
Rada Powiatu Michał Dymala 40246
Komisja Rewizyjna Michał Dymala 38828
Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych na działce 772/4 w obrębie wsi Walichnowy, dł. 450m Justyna Konieczna 38541
Pełnienie nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania pn. przebudowa dróg powiatowych: nr 4714 E Wieruszów - Klatka, nr 4714 E ul. Bolesławiecka, nr 4733 E ul. Wieluńska ... Michał Dymala 37859
Budżet Powiatu 2018 Michał Dymala 36561
Dostawa artykułów biurowych dla Starostwa Powiatowego w Wieruszowie Justyna Konieczna 36343
Termomodernizacja budynku szkolnego przy ul. Waryńskiego 14 w Wieruszowie - etap I - remont pokrycia i ocieplenie dachu Justyna Konieczna 36250
Modernizacja ewidencji gruntów i budynków prowadzonej dla obrębu Parcice, pow. wieruszowski, woj. łódzkie Justyna Konieczna 34084
Wykonywanie bankowej obsługi budżetu powiatu wieruszowskiego i jednostek organizacyjnych powiatu Justyna Konieczna 32992