Statystyki


Tytuł Autor Ilość
Władze Powiatu Michał Dymala 45221
Pełnienie nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania pn. przebudowa dróg powiatowych: nr 4714 E Wieruszów - Klatka, 4714 E ul. Bolesławiecka, nr 4733 E ul. Wieluńska ... Michał Dymala 45158
Przebudowa dróg powiatowych: nr 4714 E Wieruszów - Klatka, nr 4714 E ul. Bolesławiecka, nr 4733 E ul. Wieluńska ... Michał Dymala 43772
Ogłoszenie o przetargu na nieruchomość położoną w Wieruszowie działka nr 1504/7 Justyna Konieczna 43332
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 1.707.701 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek Justyna Konieczna 42691
Rada Powiatu Michał Dymala 40162
Komisja Rewizyjna Michał Dymala 38808
Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych na działce 772/4 w obrębie wsi Walichnowy, dł. 450m Justyna Konieczna 38523
Pełnienie nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania pn. przebudowa dróg powiatowych: nr 4714 E Wieruszów - Klatka, nr 4714 E ul. Bolesławiecka, nr 4733 E ul. Wieluńska ... Michał Dymala 37849
Budżet Powiatu 2018 Michał Dymala 36541
Dostawa artykułów biurowych dla Starostwa Powiatowego w Wieruszowie Justyna Konieczna 36335
Termomodernizacja budynku szkolnego przy ul. Waryńskiego 14 w Wieruszowie - etap I - remont pokrycia i ocieplenie dachu Justyna Konieczna 36238
Modernizacja ewidencji gruntów i budynków prowadzonej dla obrębu Parcice, pow. wieruszowski, woj. łódzkie Justyna Konieczna 34072
Wykonywanie bankowej obsługi budżetu powiatu wieruszowskiego i jednostek organizacyjnych powiatu Justyna Konieczna 32986
Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych na działce 772/4 w obrębie wsi Walichnowy, dł. 450m Justyna Konieczna 32150