Statystyki


Tytuł Autor Ilość
Starostwo Powiatowe-informacje ogólne Michał Dymala 45962
Władze Powiatu Michał Dymala 45407
Pełnienie nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania pn. przebudowa dróg powiatowych: nr 4714 E Wieruszów - Klatka, 4714 E ul. Bolesławiecka, nr 4733 E ul. Wieluńska ... Michał Dymala 45189
Przebudowa dróg powiatowych: nr 4714 E Wieruszów - Klatka, nr 4714 E ul. Bolesławiecka, nr 4733 E ul. Wieluńska ... Michał Dymala 43827
Ogłoszenie o przetargu na nieruchomość położoną w Wieruszowie działka nr 1504/7 Justyna Konieczna 43367
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 1.707.701 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek Justyna Konieczna 42721
Rada Powiatu Michał Dymala 40441
Komisja Rewizyjna Michał Dymala 38860
Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych na działce 772/4 w obrębie wsi Walichnowy, dł. 450m Justyna Konieczna 38570
Pełnienie nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania pn. przebudowa dróg powiatowych: nr 4714 E Wieruszów - Klatka, nr 4714 E ul. Bolesławiecka, nr 4733 E ul. Wieluńska ... Justyna Konieczna 37878
Budżet Powiatu 2018 Michał Dymala 36610
Dostawa artykułów biurowych dla Starostwa Powiatowego w Wieruszowie Justyna Konieczna 36354
Termomodernizacja budynku szkolnego przy ul. Waryńskiego 14 w Wieruszowie - etap I - remont pokrycia i ocieplenie dachu Justyna Konieczna 36292
Modernizacja ewidencji gruntów i budynków prowadzonej dla obrębu Parcice, pow. wieruszowski, woj. łódzkie Justyna Konieczna 34108
Wykonywanie bankowej obsługi budżetu powiatu wieruszowskiego i jednostek organizacyjnych powiatu Justyna Konieczna 33013