Statystyki


Tytuł Autor Ilość
Władze Powiatu Michał Dymala 45144
Przebudowa dróg powiatowych: nr 4714 E Wieruszów - Klatka, nr 4714 E ul. Bolesławiecka, nr 4733 E ul. Wieluńska ... Michał Dymala 43767
Ogłoszenie o przetargu na nieruchomość położoną w Wieruszowie działka nr 1504/7 Justyna Konieczna 43322
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 1.707.701 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek Justyna Konieczna 42684
Rada Powiatu Michał Dymala 40031
Komisja Rewizyjna Michał Dymala 38777
Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych na działce 772/4 w obrębie wsi Walichnowy, dł. 450m Justyna Konieczna 38521
Pełnienie nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania pn. przebudowa dróg powiatowych: nr 4714 E Wieruszów - Klatka, nr 4714 E ul. Bolesławiecka, nr 4733 E ul. Wieluńska ... Michał Dymala 37846
Dostawa artykułów biurowych dla Starostwa Powiatowego w Wieruszowie Justyna Konieczna 36335
Termomodernizacja budynku szkolnego przy ul. Waryńskiego 14 w Wieruszowie - etap I - remont pokrycia i ocieplenie dachu Justyna Konieczna 36233
Modernizacja ewidencji gruntów i budynków prowadzonej dla obrębu Parcice, pow. wieruszowski, woj. łódzkie Justyna Konieczna 34063
Wykonywanie bankowej obsługi budżetu powiatu wieruszowskiego i jednostek organizacyjnych powiatu Justyna Konieczna 32984
Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych na działce 772/4 w obrębie wsi Walichnowy, dł. 450m Justyna Konieczna 32148
Przebudowa do potrzeb osób niepełnosprawnych budynku przy ul. Waryńskiego 11 w Wieruszowie Justyna Konieczna 32113
Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Powiatu Wieruszowskiego Justyna Konieczna 30747