Nieodpłatna pomoc prawna


W 2018r. nieodpłatna pomoc prawna w powiecie wieruszowskim w gminach: Bolesławiec, Czastary, Galewice, Łubnice i Sokolniki świadczona będzie przez organizację pozarządową Fundacja Młodzi Ludziom z siedzibą w Borysławie. Bezpośrednio porad będą udzielali: radca prawny Aleksy Gierus oraz radca prawny Augustyn Mogą , wg następującego harmonogramu:

Bolesławiec, ul. Rynek 1 (budynek Urzędu Gminy) – w środy od  12.00 do 16.00

Czastary, ul. Wolności 29 (budynek Urzędu Gminy) – w piątki od  12.00 do 16.00

Galewice, ul. Wieluńskiej 5 (budynek Urzędu Gminy) – w poniedziałki od 7.30 do 11.30

Łubnice, ul. Generała Sikorskiego 102(budynek Urzędu Gminy) – w czwartki   od 12.00 do 16.00               
Sokolniki, ul. Parkowa1 (budynek Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki) – we wtorki (w godzinach od 12.00 do 16.00)

W gminie Wieruszów oraz w Gminie Lututów nieodpłatna pomoc prawna będzie udzielana przez adwokatów: Witolda Gabrysia i Piotra Skórniaka oraz przez radców prawnych: Aleksego Gierusa i Augustyna Mogę, wg następującego harmonogramu:

Wieruszów, ul. Rynek 1-7 pokój nr 19 (budynek Starostwa Powiatowego)  - w poniedziałki od godziny od 12.00 do 16.00, oraz we wtorki, czwartki i piątki:od godziny 7.30 do 11.30.                  

Lututów, ul. Klonowska 8 (budynek Urzędu Gminy) – w  środy od godziny 8.00 do 12.00

Nieodpłatna pomoc prawna zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 5.08.2015r. o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej (Dz.U. poz. 1255 ze zm.) przysługuje na etapie przedsądowym tylko osobie fizycznej:

• która nie ukończyła 26 lat lub ukończyła 65 lat,
• która posiada ważną kartę Dużej Rodziny,
• która w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej,
• posiadającej ważną legitymację weterana,
• która uzyskała zaświadczenie, o którym mowa w ustawie o kombatantach oraz niektórych osobach będącymi ofiarami represji wojennych i okresu powojennego,
• osobom zagrożonym lub poszkodowanym katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną,

• która jest w ciąży.

Uzyskanie nieodpłatnej pomocy prawnej wymaga osobistego stawiennictwa w dowolnie wybranym punkcie na trenie powiatu (pomoc nie jest udzielana drogą telefoniczną czy też poprzez korespondencję elektroniczną). Należy ze sobą zabrać stosowne dokumenty aby można było stwierdzić prawo do uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej.

Stefan Pietras

Sekretarz Powiatu Wieruszowskiego.

 

Informacja wytworzona przez:
Michał Dymala , w dniu:  22‑12‑2015 12:03:22
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Michał Dymala , w dniu:  22‑12‑2015 12:03:22
Data ostatniej aktualizacji:
09‑02‑2018 14:47:25
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie