Ogłoszenia Starostwa Powiatowego


Informujemy, iż wszystkie ogłoszenie Staroswta Powiatowego w Wieruszowie dodawane w nowym roku 2017 znajdują sie na e-urzędzie pod adresem :

http://pzwieruszow.peup.pl/eurzad.seam?eurzadNazwa=Rejestr+og%C5%82osze%C5%84+Starostwa+Powiatowego+w+Wieruszowie&actionMethod=eurzad.xhtml%3ApeupAgent.setEurzadMode%283%29&cid=63957

Ogłoszenie do roku 2016 - aktualne

1.ZARZĄDZENIE NR 42/15 STAROSTY  WIERUSZOWSKIEGO z dnia 12 listopada 2015r. w sprawie ogłoszenia o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego

2.Ogłoszenie Starosty Wieruszowskiego w sprawie wspólnot gruntowych i mienia gromadzkiego

3.Obwieszczenie komisarza wyborczego w Sieradzu z dnia 14 czerwca 2016 r. o zmianach w składzie Rady Powiatu Wieruszowskiego

4.Zarząd Powiatu Wieruszowskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu wieruszowskiego w 2017r.

5.Zarząd Powiatu Wieruszowskiego ogłasza nabór kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu wieruszowskiego w 2017r.

6.OGŁOSZENIE KONSULTACJI projektu uchwały w sprawie uchwalenia Rocznego Programu współpracy Powiatu Wieruszowskiego z organizacjami pozarządowymi na 2017r.

7.Informacja dotycząca oferty realizacji zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych pt. Twórczość – Terapia – Sukces” Impreza Integracyjna z okazji Międzynarodowego Dnia  Wolontariusza i Osób Niepełnosprawnych

8.Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Wieruszowskiego z zakresu ustawy o pomocy społecznej, dotyczącego prowadzenia ośrodka interwencji kryzysowej w 2017 roku

9.Ogłasza sie nabór na członków komisji konkursowej do spraw opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego Powiatu Wieruszowskiego w 2017 roku

10.Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert dot.prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej 2017 r

11.Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację w 2017 r zadania publicznego Powiatu Wieruszowskiego z zakresu ustawy o pomocy społecznej

12.Zarząd Powiatu Wieruszowskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Wieruszowskiego w 2017 r.

Informacja wytworzona przez:
Michał Dymala , w dniu:  20‑07‑2015 21:31:49
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Michał Dymala , w dniu:  20‑07‑2015 21:31:49
Data ostatniej aktualizacji:
16‑01‑2017 11:53:34
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie